Silta Japaniin -hanke

Silta Japaniin

Alajärven kaupungin sivistystoimi toteuttaa yhdessä FJCE:n (Finland Japan Culture and Education ry) kanssa oppilasvaihdon ja opetuksen kehittämishanketta Japaniin. Tässä kansainvälisessä hankkeessa kehitetään hankkeen osapuolien kanssa vakiintuva yhteistyöjärjestelmä. Tämä sisältää prosessit toimivan ja luotettavan vaihto-yhteistyön saavuttamiseksi, opetuksen pedagogisen tieto- ja viestintätekniikan (TVT):n kansainvälisen käytön edistämisen, oppilaiden kansainvälisen verkostoitumisen vahvistamisen, erilaisen kulttuurin ja siihen liittyvien toimintatapojen tutustumisen, sekä samalla hyödynnetään kielitaidon monipuolistamista. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Hankkeessa mukana olevat suomalaiset koulut ja yhteistyöparit Japanissa

  1. Alajärven ja Vimpelin lukiot / Jiyu Gakuen high school, senior high school, Tokio

  2. Turun Luostarivuoren yläaste ja lukio / Keio Futsubu high school, Yokohama

  3. Kangasalan Pikkolan koulu ja Kangasalan lukio / Higashikawa junior high school, Higashikawa


Hankkeen tavoitteet ja tulokset

  1. Yläasteen ja lukion oppilaille suunnattujen Japanin vaihto-ohjelmien prosessit, niiden kuvaukset, levittäminen ja käytännön konkreettinen toteuttaminen. Opettajien ja virkamiesten vaihto-ohjelmien prosessikuvaukset.

  2. Yläasteella ja lukiossa opetuksen pedagogisen TVT:n käytön edistäminen laatimalla koulukohtainen TVT-toiminnan kv-strategia ja sen käyttöönotto-suunnitelma. Japanin koulujen TVT- valmiuksien selvittäminen. Pedagogisen TVT-yhteistyön käytännön toteuttaminen.

  3. Opetussuunnitelmaan sisällytettävät kansainvälisyyden elementit. Yhteistyössä käytettävien opetusmenetelmien, opetusvälineiden ja opetuksen sisällön selvittäminen.

  4. Hankkeessa syntyvien ei-eurooppalaisten kansainvälistymisprosessien kuvausten sekä hyvien käytänteiden levittäminen muihin suomalaisiin kouluihin. Suomalaisten ja japanilaisten koulujen yhteistyöverkosto, jota käytetään esimerkkinä muille molempien maiden kouluille. Oppilaiden ja opettajien vaihtoyhteistyöverkoston syntyminen, johon halutessaan voi liittyä mikä tahansa kansainvälistymiskriteerit omaava koulu.


Hankkeen edistyminen

Hanke on edistynyt erittäin hyvin ja aikataulun mukaisesti. Ensimmäiset konkreettiset tulokset koulujen vaihto-yhteistyöstä on jo saatu. Kaikki hankkeeseen osallistuvat koulut toteuttavat oppilasvaihtoa jo vuoden 2016 aikana. Alajärven ja Vimpelin lukiot saavat kolme vaihto-oppilasta Japanista Jiyu Gakuenista ajalle 25.3. – 6.4.2016. Alajärven ja Vimpelin lukiot lähettävät vastaavasti yhteensä kolme opiskelijaa Japaniin Jiyu Gakueniin kesäkuussa 2016 ajalle 19.6 – 2.7.2016. Alajärven ja Vimpelin lukion työryhmä on tehnyt valinnat lähetettävistä opiskelijoista. Alajärven ja Vimpelin lukiot yhdessä Järvi-Pohjanmaan sivistyspalvelun kanssa on lähestynyt alueella toimivia yrityksiä ja yhteisöjä pyytäen taloudellista tukea opiskelijoiden matkakulujen kattamiseksi. Hankkeelle on perustettu stipendirahasto, jonka kautta tuetaan Alajärven ja Vimpelin lukioiden vaihtoon lähtevien opiskelijoiden matkakuluja. Japanilainen yhteistyökumppani huolehtii omista kustannuksistaan.


Hankkeen koordinointi ja johtoryhmä

Alajärven kaupungin sivistystoimenjohtaja Esa Kaunisto

Alajärven ja Vimpelin lukion rehtori Marko Timo

Alajärven lukion opettaja Janne Visto

FJCE toiminnanjohtaja (Projektikoordinaattori) Juho-Pekka Mäkipää

FJCE hallituksen puheenjohtaja (asiantuntija) Heikki Mäkipää

Lisätietoja hankkeesta ja stipendirahastosta antaa Projektikoordinaattori Juho-Pekka Mäkipää. Voit myös tilata sähköpostilla stipendirahaston esitteen.

Projektikoordinaattori Juho-Pekka Mäkipää

044-2704912

juho-pekka.makipaa(at)fjce.fi

Alajärven lukion tervehdys Jiyu Gakuenille

Hankkeen myötä lukiossa on aloitettu japanin opetus. Videolla japanin opiskelijat esittelevät lukiota japaniksi. Videotervehdys on tehty koulumme tokiolaiselle yhteistyökoululle, Jiyu Gakuenille, joka täytti 100 vuotta vuonna 2021.