Esittely

Alajärven lukio

 • on korkeatasoinen hyvin varustettu yleislukio

 • tarjoaa yhteistyössä muiden oppilaitosten, korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet painottaa opintoja henkilökohtaisten toiveiden ja tarpeiden mukaan

 • on alueen suurin lukio

Nykyaikainen ja viihtyisä koulu

Oppilaitos sijaitsee upealla paikalla järven rannalla keskellä kaupunkia osana suurta opiskelijakampusta C. L. Engelin, Alvar Aallon ja Eero Nelimarkan taiteen välimaastossa.

Laaja oppiainevalikoima

Lukiossamme saa lähiopetusta mm. seitsemässä eri kielessä. Voit tutustua tarkemmin kaikkiin kursseihin opinto-oppaassa.

Lisäksi voit täydentää opintoja Ammatti-instituutin, Alajärven musiikkiopiston, Järvi-Pohjanmaan kansalaisopiston ja Kuvataidekoulun
kursseilla.
Voit myös suorittaa yliopisto-opintoja ja ammattikorkeakouluopintoja.

Taito- ja taideaineita

Voit suorittaa lukiodiplomin

 • kuvataiteessa

 • musiikissa

 • liikunnassa

 • tekstiilityössä

 • mediassa.

Yksilöllinen opintoreitti

Voit valita esimerkiksi:

 • Matemaattisen reitin (fysiikka, kemia, biologia, maantiede)

 • Kielireitin (englanti, ruotsi, saksa, venäjä, ranska, espanja)

 • Taito- ja taideaineiden reitin (kuvataide, musiikki, liikunta)

 • Yhteiskunnallisen reitin (uskonto, filosofia, psykologia, historia, yhteiskuntaoppi)

 • Esport-linjan

Opiskelijan ehdoilla

Lukiomme tarjoaa yksilöllistä joustavuutta

 • opiskelutavassa (luokkaopiskelu, pienryhmät, itsenäinen opiskelu, etäopiskelu)

 • nykyaikaisen tekniikan avulla


Liikkuva lukio

Lukiossamme panostetaan opiskelijoiden hyvinvointiin ja jaksamiseen kiinnittämällä huomiota työergonomiaan, tauotukseen ja välituntiaktiviteetteihin. Liikuntapäivät ja turnaukset piristävät arkea.


Voit harrastaa kilpaurheilua lukio-opintojen rinnalla tai suorittaa liikunnan lajivalmennuskursseja.